σκιαυγώ

-έω, Α
έχω ασθενή όραση, βλέπω σαν να έχω μπροστά στα μάτια μου σκιά.
[ΕΤΥΜΟΛ. < σκιά + αὐγῶ (< αὐγή), πρβλ. χρυσ-αυγῶ].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.